Doboš
tanki listovi biskvita od vanilije, krema od ?okolade, maslaca i ruma, plo?ice od karamela