Kontakt i lokacija

Orijent Maksimirska

Maksimirska cesta 34, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 2315 323
E: orijent@konfekt.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak – Subota: 08:30 – 21:00
Nedjelja i blagdani: 10:00 – 20:00

Orijent Froudeova

Froudeova 1, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4683 811
E: orijent@konfekt.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak – Srijeda: 09:00 – 21:00
?etvrtak – Subota: 09:00 – 22:00
Nedjelja i blagdani: 10:00 – 20:00